Fauna

W bezpośrednim sąsiedztwie kwatery możesz zobaczyć wiele rzadkich i chronionych zwierząt.

Żubry
W odległości kilkudziesięciu metrów od domu (widać z okien) znajdują się karmniki, przy których żubry lubią się posilać w ciągu całego roku. Jednak największe stada pojawiają się przy karmnikach zimą.

Wilki
W księżycowe noce można usłyszeć wycie wilków, a zimą we wsi zobaczyć ślady łap odciśnięte w śniegu.

Rysie
Przy odrobinie szczęścia, w puszczy można natknąć się na polującego rysia.

Łosie
Na podmokłych terenach rzeki Narwii przy Zbiorniku Siemianówka, a także w puszczy łatwo można wypatrzyć żerującego łosia.

Cietrzewie i głuszce
Wiosną na łąkach przy Narwi odbywają się niezwykle efektowne toki cietrzewi i głuszców.

W pobliżu wsi zobaczysz jeszcze: bociany czarne, żurawie, gęsi, czaple, łabędzie, mewy, rybitwy, ptaki drapieżne (orły, orliki), wodne, brodzące, a także jelenie, sarny, dziki, wydry, borsuki, kuny, łasice oraz wiele innych ciekawych zwierząt.

Script logo